Νέα

Ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας

  • από

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταβάλλει ραγδαία τον κόσμο της εργασίας και επιβάλλει την εξεύρεση νέων και επικαιροποιημένων λύσεων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Η εμφάνιση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μαζικά δεδομένα, τα συνεργατικά ρομπότ, το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι αλγόριθμοι, οι ψηφιακές… Περισσότερα »Ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας

Η καλή διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις

  • από

Σε καιρούς οικονομικής στενότητας, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να θυμούνται ότι οι ελλιπείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας κοστίζουν. Απεναντίας, όπως προκύπτει από μελέτες περιπτώσεων, η καλή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε μια επιχείρηση επιφέρει βελτίωση των επιδόσεων και… Περισσότερα »Η καλή διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις

Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων – Πορεία του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ

  • από

Στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων την Δευτέρα 16 Μαΐου. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η μέχρι τώρα πορεία του ενώ οι εταίροι προγραμματίζουν δράσεις ενημέρωσης για το έργο και τα οφέλη που μπορεί να έχει τόσο για στις επιχειρήσεις… Περισσότερα »Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων – Πορεία του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ

Έξυπνα ψηφιακά συστήματα στον χώρο εργασίας

  • από

Νέα συστήματα παρακολούθησης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αναπτύσσονται με σκοπό την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ). Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παρακολουθείται η φυσιολογία ή η ψυχική κατάσταση των εργαζομένων καθώς και η στάση… Περισσότερα »Έξυπνα ψηφιακά συστήματα στον χώρο εργασίας

Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων

  • από

Στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων. Σκοπός της συνάντησης ήταν να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα της φορητής συσκευής που αναπτύσσεται για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας και να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα που… Περισσότερα »Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων

Εντοπισμός προβλημάτων υγείας μέσω επίβλεψης της υγείας

  • από

Ο εντοπισμός και η παρακολούθηση συγκεκριμένων περιπτώσεων έκθεσης σε δυσμενείς συνθήκες στον χώρο εργασίας και των σχετιζόμενων με αυτές επιπτώσεων στην υγεία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της επίβλεψης και του ελέγχου της επαγγελματικής υγείας, με χρήση: Ιατρικών εξετάσεων προσαρμοσμένων στις μορφές έκθεσης και στις συνθήκες… Περισσότερα »Εντοπισμός προβλημάτων υγείας μέσω επίβλεψης της υγείας

Εκτίμηση κινδύνου με γνώμονα την ηλικία

  • από

Υπάρχουν ειδικές ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους. Μια από αυτές τις ομάδες είναι και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τέτοια άτομα ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτα σε ορισμένους κινδύνους και να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες στην εργασία. Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια… Περισσότερα »Εκτίμηση κινδύνου με γνώμονα την ηλικία

Προκλήσεις που συνδέονται με τα ηλεκτρονικά εργαλεία

  • από

Κατά την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου υπάρχει μια σειρά παραγόντων οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Τι τεχνολογία απαιτείται; Ποιο είναι το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης; Το εργαλείο θα είναι μια εφαρμογή μέσω διαδικτύου ή μια εφαρμογή κινητού; Σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας; Έχουν… Περισσότερα »Προκλήσεις που συνδέονται με τα ηλεκτρονικά εργαλεία

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

  • από

Ένας εργοδότης, οφείλει να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Ως εκ τούτου, οφείλει να αξιολογεί όλους τους κινδύνους στους οποίους ενδεχομένως εκτίθενται οι εργαζόμενοι και να λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας, εξασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι κάθε εργαζόμενος… Περισσότερα »Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Ηλεκτρονικά εργαλεία ΕΑΥ

  • από

Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη όλο και περισσότερων επιγραμμικών διαδραστικών εργαλείων και ο τομέας της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχος σε αυτή την τάση. Η ανάγκη για έναν απλό και εύκολο τρόπο συμμόρφωσης… Περισσότερα »Ηλεκτρονικά εργαλεία ΕΑΥ