Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΗΜΕΡΙΔΑ «Δημιουργία πλατφόρμας φορητών αισθητήρων για τον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων εργαζομένων σε βιομηχανικές μονάδες»

  • από

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ΠΡΟΒΛΕΠΩ της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Η Ημερίδα αφορά το ερευνητικό έργο «ΠΡΟΒΛΕΠΩ – Δημιουργία πλατφόρμας φορητών αισθητήρων για τον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων εργαζομένων σε βιομηχανικές μονάδες» και θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Καινοτομίας Joist, Βαλτετσίου & Τριπόλεως, στη Λάρισα, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, από τις 18:00 έως τις 19:30. Η ημερίδα περιλαμβάνει εισηγήσεις από μέλη της ομάδας έργου τα οποία θα παρουσιάσουν την πλατφόρμα φορητών αισθητήρων που αναπτύσσεται, καθώς και τις δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης της. cheapest alternative to adderall

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, για την ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο του έργου έχουν αναπτυχθεί πρωτότυπες έξυπνες συσκευές για τη συνεχή παρακολούθηση βασικών παραμέτρων υγείας των εργαζομένων σε βιομηχανικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι οι: α) ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. β) SenseWorks ΕΠΕ γ) OMEGA – Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε δ) INFOLYSEIS – Ι ΚΑΙ Δ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΟΕ, ε) Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

Επικοινωνία- Πληροφορίες: T : 2410 626943

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ- 02342