Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Φορείς

Η EXALCO Α.Ε. ιδρύθηκε το 1973 με έδρα τη Λάρισα και είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα. Η Επιχείρηση αποτελεί ένα πλήρες και δυναμικό βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής προφίλ αλουμινίου, διαθέτοντας δυνατότητες κάλυψης όλων των σύγχρονων κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών αναγκών. Η Επιχείρηση επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη και την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχοντας ως κυρίαρχο άξονα τη δημιουργία προϊόντων αναβαθμισμένης ποιοτικής στάθμης, με σεβασμό και ευαισθησία στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Η Επιχείρηση, από το πρώτο έτος ιδρύσεώς της, επικεντρώθηκε στην εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Ωστόσο, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και η διαχρονική ανάπτυξη της εταιρίας, έχουν οδηγήσει σε αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα και αναγνωρισιμότητα της εταιρίας παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία πλέον εξάγει το 70% της παραγωγής της και στις 5 ηπείρους. Σήμερα η Exalco διαθέτει δύο θυγατρικές εταιρίες, την Exalco Romania SRL στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, και την Exalco Bulgaria SRL στη Σόφια της Βουλγαρίας, καθώς και ένα εκτεταμένο και εδραιωμένο δίκτυο πωλήσεων (Εκθέσεις) τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η SenseWorks είναι νεοσύστατη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σχετικά με την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων με την μορφή ολοκληρωμένων ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων. Βασικός στόχος της εταιρίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης πληροφοριών από ασύρματους και ενσύρματους αισθητήρες, με γνώμονα το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος του χρήστη. 

Μέσα από τη δημιουργία ενός διαδικτύου πραγμάτων (internet of things) είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή πληροφοριών από αισθητήρες, η κατάλληλη επεξεργασία αυτής και η παροχή, σε αληθινό χρόνο, πολλαπλών υπηρεσιών τόσο στον επαγγελματία όσο και στον ιδιώτη. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις στους τομείς της ανεξάρτητης διαβίωσης, της γεωργίας και της απομακρυσμένης διαχείρισης της περιουσίας. Έχει αναπτύξει λογισμικό για ένα προϊόν μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας και έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τα δικά της προϊόντα για την ανίχνευση πλημμύρας, τον έλεγχο ποτίσματος, τη μέτρηση θορύβου και ρύπων και την μέτρηση των επιπέδων PH και CL σε δεξαμενές.

Η Omega Technology ιδρύθηκε το 1985 και έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής στην χώρα μας έχοντας αναπτύξει επιτυχημένα και αξιόλογα έργα για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα e-επιχειρείν, e-government, εκπαιδευτικού λογισμικού, γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυμέσων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR,AR). 

Στην εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Πάτρα και τα Ιωάννινα απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης, εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού.Εχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 150 σημαντικά έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα της χώρας μας και διαθέτει παραπάνω απο 800 ενεργούς πελάτες. Έχει αναπτυχθεί και διατηρεί στενή συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, με ερευνητικά Ινστιτούτα, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλαδικούς φορείς, επιχειρήσεις πληροφορικής, συμβούλους επιχειρήσεων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και με πλήθος φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλών και ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλες μονάδες υγείας, όπως Νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού καθώς και κλινικές μίας ημέρας (ODC). Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να εδραιωθεί στο χώρο της Υγείας και να έχει στο πελατολόγιο περισσότερες από 50 εγκαταστάσεις στον ιδιωτικό τομέα. 

Παράλληλα η εταιρεία σε συνεργασία με την Synergon παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας, αλλά και σε θέματα εναρμόνισης των μονάδων υγείας με τον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων (2016/679-GDPR). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πεδίο αυτό είναι συνοπτικά οι κάτωθι: Εργασίες συμμόρφωσης GDPR, Υπηρεσίες Υπευθύνου Ασφαλείας Δεδομένων, υπηρεσίες cyberinsurance, μελέτες εκτίμησης αντικτύπου, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας Πληροφοριών, υπηρεσίες ψηφιοποιησης δεδομένων.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στην πόλη της Λάρισας. Στοχεύει στην προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της επιχειρηματικότητας, στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, στην υποβοήθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην υποβοήθηση της ποιοτικής βελτίωσης και ποσοτικής αύξησης της ανταποκρισιμότητας των επιχειρήσεων στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές. Εστιάζει την δράση του κυρίως στην υποστήριξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση. 

Το Ινστιτούτο μέχρι σήμερα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, πληροφόρησης και υποστήριξης στον τομέα της επιχειρηματικότητας και απασχολησιμοτητας. Το Ινστιτούτο έχει υλοποιήσει αρκετές δράσεις είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων είτε με δική του πρωτοβουλία αναφορικά με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Η άμεση και σταθερή επαφή που διατηρεί το Ινστιτούτο με την επιχειρηματική κοινότητα διασφαλίζει την ορθή καταγραφή των αναγκών και τον σχεδιασμό δράσεων που όχι μόνο καλύπτουν τις ανάγκες αυτές αλλά δημιουργούν συνθήκες αξιοποίησης και εξέλιξης παλαιότερων αποτελεσμάτων.