Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το πρόγραμμα

Στον τομέα της ασφάλειας, τα ” έξυπνα ενδύματα ή/και μπρασελέ” μπορεί να περιλαμβάνουν “έξυπνο” προστατευτικό εξοπλισμό, γυαλιά με οθόνες και heads-up display, σκληρά καπέλα με αισθητήρες κ.α. Αυτό που οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές έχουν κοινό είναι ότι δίνουν στους επαγγελματίες ασφαλείας και τους εργαζομένους σε επικίνδυνα βιομηχανικά περιβάλλοντα εργαλεία και «ψηφιακά μάτια» για να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα των εργαζομένων που δουλεύουν ατομικά και χωρίς κάποια άλλη επίβλεψη.

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, μαζί με στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας. Το έργο θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτότυπων έξυπνων φορετών συσκευών για τη συνεχή παρακολούθηση βασικών παραμέτρων υγείας εργαζομένων σε βιομηχανικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Η απόδειξη και επικύρωσης της έννοιας (Proof of Concept) καθώς και αξιολόγηση της χρηστικότητας θα πραγματοποιηθεί σε σχετική γραμμή παραγωγής εργοστασίου. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας θα είναι ότι ο εργαζόμενος δεν είναι ποτέ μόνος από την άποψη της ασφάλειας.

Μεθοδολογία

worker5

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2022. Το έργο προβλέπει τον σχεδιασμό μιας φορητής συσκευής συνδεδεμένης με τον χρήστη, η οποία στην ουσία είναι ένα βραχιολάκι, εξοπλισμένο με 4 αισθητήρες: φωτοπληθυσμογραφία (PPG), ηλεκτροδερμική δραστηριότητα (EDA), επιταχυνσιόμετρο και θερμόμετρο. Ο αισθητήρας PPG θα χρησιμοποιείται για συνεχείς μετρήσεις της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (HRV), δείκτη άγχους και χαλάρωσης.

Ο αισθητήρας EDA θα χρησιμοποιείται για μετρήσεις αγωγιμότητας του δέρματος, που θα σχετίζονται με εκτιμήσεις κατάστασης συναισθημάτων (π.χ. διέγερση ή υποτονικότητα). Το επιταχυνσιόμετρο με 3 άξονες (ACC) θα χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση πιθανών πτώσεων. Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί έρευνα για επιλογή και προγραμματισμό κιτ για την παρακολούθηση του ΗΚΓ, καταγράφοντας το μονοπάτι των ηλεκτρικών παλμών μέσω του καρδιακού μυός. Επίσης θα διεξαχθεί έρευνα για επιλογή και προγραμματισμό κιτ για την ασύρματη παρακολούθηση της πίεσης του αίματος το οποίο θα συνδέεται και θα επικοινωνεί με smartphones και ανάλογη εφαρμογή.

Θα γίνει επιλογή και προγραμματισμός κιτ για την ασύρματη παρακολούθηση του δείκτη ΒΜΙ, το οποίο θα συνδέεται και θα επικοινωνεί με smartphones και ανάλογη εφαρμογή. Οι προγραμματισμένες αναλύσεις των καταγεγραμμένων δεδομένων θα παράσχουν πρότυπα πρόβλεψης για τον έγκαιρο εντοπισμό των χρηστών υπό πιθανούς κινδύνους. Παράλληλα η φορετή συσκευή θα υποστηρίζει τον εντοπισμό θέσης στους εσωτερικούς χώρους εργοστασίων, μέσω δύο τρόπων: τριπλευρισμός (trilateration) ή/και στατιστική αποτύπωση (fingerprinting).

Ενότητες Εργασίας

Η διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος θα γίνει σε 6 διακριτές ενότητες εργασίας.

Ανάλυση απαιτήσεων

Kαθορισμός και ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων και διεργασιών που απαιτούνται για την τελική χρήση των νέων τεχνολογιών σε σεμινάρια εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μετρητικών συστημάτων (Βιομηχανική Έρευνα)

Aνάπτυξη έξυπνης φορετής συσκευής που θα υποστηρίζει την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας.

Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας σημάτων μηχανικής μάθησης (Βιομηχανική Έρευνα)

Ανάπτυξη υποδομής νέφους, πάνω στην οποία θα εγκατασταθούν οι βάσεις δεδομένων συλλογής των στοιχείων του προφίλ και των βιοσημάτων και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.

Ολοκλήρωση των συστημάτων σχεδιασμός και ανάπτυξη του κέντρου ελέγχου για τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών.

Ολοκλήρωση των συστημάτων σχεδιασμός και ανάπτυξη του κέντρου ελέγχου για τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών.

Πιλοτική Εφαρμογή, Απόδειξη και επικύρωσης της έννοιας σε γραμμή παραγωγής εργοστασίου (Βιομηχανική Έρευνα)

Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος PROVLEPO σε εργαζόμενους της EXALCO.

Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας

Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας του έργου και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου εμπορικής αξιοποίησης