Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα

worker3

Αποτέλεσμα 1

Ελαχιστοποίηση των οξέων ιατρικών περιστατικών στους χώρους εργασίας, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψής τους μέσω έξυπνης φορετής συσκευής (wearable) που θα υποστηρίζει την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας και τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης των αρμοδίων πέρα της απλής καταγραφής και παρακολούθησης ενδείξεων, και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση στοιχείων μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning).

Αποτέλεσμα 2

Η βελτίωση του ιατρικού προφίλ των εργαζομένων, καθώς μέσω της φορητής συσκευής θα ενισχύεται η ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας, γεγονός που θα συμβάλλει επιπρόσθετα στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους αλλά και της παραγωγικότητας και της ίδιας της επιχείρησης.

worker2
worker1

Αποτέλεσμα 3

Η πρόβλεψη και μείωση των εργατικών ατυχημάτων με αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων και μακροπρόθεσμα της εθνικής οικονομίας.

Αποτέλεσμα 4

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των ανθρωπιστικών και κοινωνικών στόχων μιας σύγχρονης κοινωνίας.

worker4