Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έξυπνα ψηφιακά συστήματα στον χώρο εργασίας

  • από

Νέα συστήματα παρακολούθησης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αναπτύσσονται με σκοπό την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ).

Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παρακολουθείται η φυσιολογία ή η ψυχική κατάσταση των εργαζομένων καθώς και η στάση ή η κίνηση του σώματος για να παρακολουθείται το στίγμα των εργαζομένων σε επικίνδυνα περιβάλλοντα και να ειδοποιούνται οι προϊστάμενοι των εργαζομένων.

Μέσω του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ θα δημιουργηθεί μια φορητή συσκευή που θα καταγράφει βιομετρικά δεδομένα για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ. over the counter supplements similar to adderall

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.