Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η καλή διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις

  • από

Σε καιρούς οικονομικής στενότητας, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να θυμούνται ότι οι ελλιπείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας κοστίζουν. Απεναντίας, όπως προκύπτει από μελέτες περιπτώσεων, η καλή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε μια επιχείρηση επιφέρει βελτίωση των επιδόσεων και της κερδοφορίας της.

Η δημιουργία προγραμμάτων επίβλεψης της υγείας είναι ένας τρόπος βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και βοηθούν στην προστασία και στην πρόληψη των κινδύνων των εργαζομένων.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ που έχει ως στόχο την δημιουργία μιας φορητής συσκευής που αναπτύσσεται για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου. how to get adderall filled early

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.