Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων – Πορεία του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ

  • από

Στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων την Δευτέρα 16 Μαΐου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η μέχρι τώρα πορεία του ενώ οι εταίροι προγραμματίζουν δράσεις ενημέρωσης για το έργο και τα οφέλη που μπορεί να έχει τόσο για στις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι του έργου: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, SenseWorks Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ, DPO Services – Ι. & Δ. Τσακιρίδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.