Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η συμμετοχή του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ στο Innovent Forum 2023

  • από

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ συμμετείχε στο Innovent Forum 2023, τη Διήμερη Υβριδική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Φεβρουαρίου, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν από εταιρίες, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας, με στόχο την αξιοποίηση τους μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία.

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, μαζί με στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε η πρωτότυπη φορετή συσκευή που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, καθώς οι υπόλοιπες συσκευές και λογισμικό που συστήνουν το ολοκληρωμένο σύστημα.

Εταίροι του έργου είναι: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, SenseWorks Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ, DPO Services – Ι. & Δ.Τσακιρίδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. is adderall in stock anywhere