Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συστήματα επαγρύπνησης στον χώρο εργασίας

  • από

Σε ένα εργαστήριο του EU-OSHA σχετικά με την επιβάρυνση των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία , αναφέρθηκε ότι, παρά τις υποχρεώσεις αναφοράς και τους ανοιχτούς καταλόγους επαγγελματικών ασθενειών, συχνά δεν υπάρχει σύστημα ενεργού εντοπισμού, στόχευσης και ανταπόκρισης σε πιθανές αναφορές περιστατικών εργασίας. Τα συστήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος συγκεντρώνοντας αναφορές από μεγάλο αριθμό ενημερωμένων και εκπαιδευμένων γιατρών ή άλλων εκπαιδευμένων ειδικών (π.χ. νοσηλευτές εργασίας).

Η παρακολούθηση αναφορών ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία που θεωρούνται πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό καταστάσεων ή χώρων εργασίας όπου πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. does lyrica cost anything