Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Exalco Α.Ε. στο Κουλούρι

  • από
Συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Exalco Α.Ε. στο Κουλούρι

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, μαζί με στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.  

Στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Exalco Α.Ε στο Κουλούρι, το μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος (εφαρμογή των έξυπνων φορετών συσκευών για τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων). 

Στόχος της συνάντησης ήταν να γνωρίσουν οι εταίροι του έργου τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και να πραγματοποιήσουν έναν σύντομο διαγνωστικό έλεγχο για την εγκατάσταση των αισθητήρων. Οι εταίροι περιηγήθηκαν στους χώρους του εργοστασίου, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για την ροή εργασιών από το αρχικό μέχρι το τελικό στάδιο καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα για την άντληση δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  

Στη συνάντηση παρευρίσκονταν εκπρόσωποι των φορέων – εταίρων του έργου από την Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, την SenseWorks, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου και τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.  how to get an adderall prescription arizona

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.