Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συμμετοχή του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ στη Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND

  • από

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND 2022 που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1 η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. 

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, μαζί με στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε η πρωτότυπη φορετή συσκευή που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, καθώς οι υπόλοιπες συσκευές και λογισμικό που συστήνουν το ολοκληρωμένο σύστημα. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης το ΠΡΟΒΛΕΠΩ παρουσιάστηκε σε στελέχη της ΓΓΕΚ τα οποία επισκέφθηκαν το περίπτερο του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό. 

Εταίροι του έργου είναι: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, SenseWorks Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ, DPO Services – Ι. & Δ.Τσακιρίδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ. what is an otc alternative to adderall

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.