Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προκλήσεις που συνδέονται με τα ηλεκτρονικά εργαλεία

  • από

Κατά την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου υπάρχει μια σειρά παραγόντων οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

  • Τι τεχνολογία απαιτείται;
  • Ποιο είναι το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης;
  • Το εργαλείο θα είναι μια εφαρμογή μέσω διαδικτύου ή μια εφαρμογή κινητού;
  • Σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας;
  • Έχουν διευθετηθεί όλα τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. λογισμικό, περιεχόμενο, φωτογραφίες);

Παρά το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά εργαλεία μπορεί να είναι δαπανηρά στη συντήρηση και την επικαιροποίησή τους, η ανταλλαγή γνώσης και κοινών προσεγγίσεων μπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος.

Δείτε περισσότερα εδώ. over the counter medicine that works like phentermine

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.