Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πιλοτική εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος στις εγκαταστάσεις της Exalco Α.Ε.

  • από

Στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Exalco Α.Ε στο Κουλούρι όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα της φορητής συσκευής που αναπτύσσεται για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας, και η συνδεσιμότητα με το κέντρο ελέγχου για τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών. zolpidem er coupons printable

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι του έργου: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, SenseWorks Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ, DPO Services – Ι. & Δ. Τσακιρίδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.