Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ημερίδα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ΠΡΟΒΛΕΠΩ της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

  • από

Η Ημερίδα αφορά το ερευνητικό έργο «ΠΡΟΒΛΕΠΩ – Δημιουργία πλατφόρμας φορητών αισθητήρων για τον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων εργαζομένων σε βιομηχανικές μονάδες» και θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Καινοτομίας Joist, Βαλτετσίου & Τριπόλεως, στη Λάρισα, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, από τις 18:00 έως τις 19:30. Η ημερίδα περιλαμβάνει εισηγήσεις από μέλη της ομάδας έργου τα οποία θα παρουσιάσουν την πλατφόρμα φορητών αισθητήρων που αναπτύσσεται, καθώς και τις δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης της.

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, για την ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο του έργου έχουν αναπτυχθεί πρωτότυπες έξυπνες συσκευές για τη συνεχή παρακολούθηση βασικών παραμέτρων υγείας των εργαζομένων σε βιομηχανικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα. cost of ambien without insurance

Εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι οι: α) ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. β) SenseWorks ΕΠΕ γ) OMEGA – Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε δ) INFOLYSEIS – Ι ΚΑΙ Δ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΟΕ, ε) Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ- 02342).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
18:00-18:15 / Προσέλευση – Εγγραφές
18:15-18:30 / Παρουσίαση του έργου «ΠΡΟΒΛΕΠΩ», Φιλίππου Βερονίκη – ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ
18:30-18:45 /Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φορετών Συσκευών, Παπασταματίου Νικόλαος – SENSEWORKS
18:45-19:15 / Κέντρο ελέγχου για τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών, Αλεξανδρίδης Θεοφάνης – OMEGA
19:15-19:30 / Συζήτηση – Συμπεράσματα


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.
Επικοινωνία- Πληροφορίες: T : 2410 626943