Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η αντίληψη του κινδύνου

  • από

Ο κίνδυνος (hazard), ορίζεται ως η πιθανότητα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την ποιότητα της ζωής και στο περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ (σελ. 27)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ, τεύχος 82

Των: Μιλτιάδη Δεληχά και Δημητρίου Τούκα otc medication like adderall