Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ

enarktiria sinantisi

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε  η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ – Δημιουργία πλατφόρμας φορητών αισθητήρων για τον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων σε βιομηχανικές μονάδες.  

Η συνάντηση η οποία έλαβε χώρα στην Λάρισα την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Φορείς – Εταίροι του έργου: ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, SenseWorks Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ και DPO Services – Ι και Δ Τσακιρίδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν ο σκοπός και οι στόχοι του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ, οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και ο ρόλος του κάθε φορέα που συμμετέχει στο έργο. Ακόμα, παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου και προγραμματίστηκαν οι επόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του, καθώς και οι δράσεις προώθησής του.    

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, μαζί με στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας. Το έργο αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για μείωση των εργατικών ατυχημάτων  και της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών λόγω εργασίας.  over the counter alternatives to diazepam

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.