Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκτίμηση Κινδύνου στον χώρο εργασίας

  • από

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. over the counter pills similar to adderall

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ε.Ε. είτε τραυματίζονται είτε βλάπτουν σοβαρά την υγεία τους κατά την εργασία. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντική η τακτική μελέτη εκτίμησης των κινδύνων, έτσι ώστε να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν στον χώρο εργασίας και γενικά η εργασία των εργαζομένων να γίνει πιο εύκολη και ασφαλής.

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.