Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων

  • από

Στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων. Σκοπός της συνάντησης ήταν να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα της φορητής συσκευής που αναπτύσσεται για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας και να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν ληφθεί. pregabalin 90 day cost

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι του έργου: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, SenseWorks Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ, DPO Services – Ι. & Δ. Τσακιρίδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.