Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ατυχήματα στον χώρο εργασίας

  • από

Ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να εργάζεται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, καθώς και να έχει την κατάλληλη επίβλεψη και να λαμβάνει την κατάλληλη κατάρτιση.

Ωστόσο, Σύμφωνα με ευρωπαϊκές στατιστικές στους εργαζομένους νεαρής ηλικίας (18-24 ετών), το ποσοστό των ατυχημάτων είναι κατά 50% υψηλότερο σε σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες εργαζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. does publix pharmacy have adderall in stock